Stg. Witte Tulp

3 locaties in Amsterdam en Haarlem

Stichting Witte Tulp is in 1997 in Haarlem opgericht door maatschappelijk betrokken studenten uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De eerste ‘tulpenbollen’ werden door hen gezaaid middels het geven van huiswerkbegeleiding in een studentenhuis aan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren met een achterstand. Dit liefdadigheidsproject wierp snel haar vruchten af.

Steeds meer scholen, leerlingen en ouders wisten de vrijwilligers van Stichting Witte Tulp te bereiken, waardoor uitbreiding noodzakelijk werd. Inmiddels voert Stichting Witte Tulp haar activiteiten op vijf locaties in de steden Amsterdam en Haarlem uit. Jaarlijks worden er in totaal 600 leerlingen begeleid door ongeveer 150 vrijwilligers. Dit geeft blijk van een duidelijke ontwikkelingspotentie van de stichting voor verbreding van haar draagvlak, zonder los te raken van haar wortels in het vrijwilligerswerk.

Doelstelling
De uitdaging is om kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en aan hen de kansen te bieden om zelf iets bij te dragen aan de maatschappij.

Hoe?
– Onderwijsondersteuning  (primair- en voortgezet onderwijs)
– Talentontwikkeling
– Evenementen
– Ouderparticipatie

Waar?
Drie locaties in de steden Amsterdam en Haarlem

Wie?
Jaarlijks worden er in totaal 600 leerlingen (basis- en voortgezet onderwijs) begeleid door ongeveer 150 vrijwilligers (studenten, ouders en docenten)

Website
Voor meer informatie over Stichting Witte Tulp en haar activiteiten kunt u terecht op www.stichtingwittetulp.nl.

Bijzonderheden
– In 2007 ontving Stichting Witte Tulp het ‘Appeltje van Oranje’ uit handen van Prinses Máxima en Prins Willem-Alexander.

– Sinds 2007 heeft Stichting Witte Tulp vier keer succesvol het Wetenschapsfestival georganiseerd.

– In 2010 vestigde Stichting Witte Tulp het Guinness wereldrecord voor grootste scheikunde klas ter wereld op het dak van NEMO Amsterdam.

– Op 1 augustus 2010 is de basisschool Witte Tulp gestart: een Algemeen Bijzondere basisschool in Amsterdam. Deze school onderscheidt zich door ‘Wereldwijs Burgerschap’ hoog in het vaandel te hebben staan.

Volg de Witte Tulp op Social Media

facebook
 twitter

Back to Top