Stg. Meridiaan

in Amersfoort

Stichting Meridiaan Educatieve Diensten Amersfoort – oftewel ‘Stichting Meridiaan’ – biedt sinds 15 juni 2006 educatieve ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Door het organiseren van diverse educatieve activiteiten wil Stichting Meridiaan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Enerzijds geven de vrijwilligers van Stichting Meridiaan bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen uit Amersfoort en omgeving, anderzijds vormen zij rolmodellen voor de leerlingen die zich bij ons aanmelden. Deze vrijwilligers hebben vaak een vergelijkbare achtergrond met die van de leerlingen zodat de jonge deelnemers zich goed kunnen identificeren met hun begeleiders. Mede op grond van hun eigen ervaringen zijn onze vrijwilligers sterk gemotiveerd en bij uitstek capabel om jonge kinderen te ondersteunen en te begeleiden om hen zo de mogelijkheid te bieden zich breed te ontwikkelen.

Doelstellingen
De volgende doelen hebben we specifiek voor ogen:

– verbeteren leerprestaties;
– aanleren van effectief leren;
– verhelderen en oplossen van leervragen en leerproblemen;
– perspectief bieden op de schoolloopbaan;
– verminderen van schooluitval en tussentijdse studiestaking;
– motiveren tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en sterk burgerschap.

Hoe?
– Weekendschool
– Huiswerkbegeleiding
– Vakgerichte privélessen
– Talentontwikkeling

Waar?
Amersfoort

Wie?
Voor Stichting Meridiaan werken op dit moment 6 vrijwilligers die 24 leerlingen begeleiden.

Website
Voor meer informatie over Stichting Meridiaan en haar activiteiten kunt u terecht op www.stichtingmeridiaan.nl

Volg Meridiaan op Social Media

facebook twitter

Back to Top