Stg. Instituut Het Centrum

4 locaties in 3 steden

Stichting Instituut Het Centrum bestaat sinds 1994. Oorspronkelijk startte de stichting met een groep sociaal betrokken studenten die ondervonden dat er een tekort was aan (extra) begeleiding evenals aan mentoring van voornamelijk allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Er werd een project opgestart met ongeveer vijftig leerlingen van voornamelijk een Turkse afkomst. Het project werd al snel een groot succes: de toenmalige directeur, de heer Erdal, ontving in 1995 de onderscheiding ‘Rotterdammer van het jaar’. In 2004 startte een pilotproject om Het Centrum een meer openbaar karakter te geven. Dit was een succes: sindsdien is Instituut Het Centrum flink gegroeid; inmiddels zijn er zes locaties waar meer dan 700 leerlingen worden begeleid door zo’n 145 vrijwilligers.

Doelstellingen
Instituut Het Centrum streeft naar een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Instituut Het Centrum tracht met zijn projecten de volgende doelstellingen te realiseren:

– Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst, wetenschap en techniek, media en muziek;
– Deelname van jongeren aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten;
– Het uitbreiden van het sociaal netwerk van jongeren;
– Participatie van jongeren aan de Nederlandse samenleving;
– Het zelfbewustzijn van jongeren vergroten;
– De jongeren worden uiteindelijk zelf rolmodellen.

Hoe?
– Opvoedingsondersteuning
– Ouderparticipatie
– Leerlingenbegeleiding (primair en voortgezet onderwijs)
– Talentontwikkeling

Waar?
Vier locaties in Rotterdam, Schiedam en Den Haag

Wie?
Jaarlijks worden er ruim 700 leerlingen (basis- en voortgezet onderwijs) begeleid door ongeveer 145 vrijwilligers

Website
Voor meer informatie over Stichting Instituut Het Centrum en haar activiteiten kunt u terecht op www.hetcentrum.net

Bijzonderheden
– In 2008 kwam er een portret van Instituut Het Centrum in het boek Rotterdam de Zuiderlingen.

– Het eerste exemplaar van bovenstaand boek werd uitgereikt aan koningin Beatrix. Zij gaf haar complimenten aan de vrijwilligers en de medewerkers van Instituut Het Centrum.

– Sinds 2010 heeft Instituut Het Centrum twee keer succesvol het Talentenfestival georganiseerd.

– In december 2010 kwam locatie Rotterdam-Zuid in het NOS Jeugdjournaal in verband met de Cito4-daagse.

Volg Het Centrum op Social Media

facebook twitter

Back to Top