Stg. Educatief Centrum De IJssel

De sleutel voor een samenleving waarin tolerantie, betrokkenheid en solidariteit centraal staan...

Stichting Educatief Centrum ‘De IJssel’ wil een maatschappij realiseren waarin burgers niet langs elkaar heen, maar in goede harmonie samenleven. De stichting ziet onderwijs als de sleutel voor een samenleving waarin tolerantie, betrokkenheid en solidariteit centraal staan.

Investering in de mens is een duurzame investering. Investeren in de mens houdt in dat men moet voorzien in al het benodigde op intellectueel en emotioneel gebied. Op deze wijze kan een individu zich maximaal ontplooien en zijn talenten ten volle benutten. Dit proces begint uiteraard op jonge leeftijd. Deze persoonlijke ontwikkeling wordt bereikt door middel van onderwijs, kunst, cultuur, sport en begeleiding. Dit zijn ook de fundamenten waarop ‘De IJssel’ bouwt.

Stichting Educatief Centrum ‘De IJssel’ richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zo biedt ‘De IJssel’ studiebegeleiding aan schoolgaande kinderen en jongeren zodat de leerachterstand bij bepaalde vakken weggewerkt kan worden. Daarnaast worden deze scholieren voortdurend gecoacht, waardoor educatieve problemen preventief aangepakt kunnen worden.

Tevens biedt Educatief Centrum ‘De IJssel’ opvoedingsondersteuning en mobiliseert het de ouders zodat er, onder andere, een vergrote ouderparticipatie ontstaat. ‘De IJssel’ is een brede onderwijsinstelling waar het individu centraal staat. Een brede onderwijsinstelling houdt in dat er op diverse vlakken en niveaus begeleiding wordt aangeboden. Dit vertaalt zich concreet in een breed scala aan activiteiten op het gebied van mentoring, studiebegeleiding, sport, kunst en cultuur. Bij ‘De IJssel’ is men van mening dat ieder individu een talent heeft dat alleen maar ontdekt en gestimuleerd hoeft te worden. Met de juiste begeleiding kunnen die talenten volledig benut worden. Hierdoor kan het individu zich ontwikkelen tot een evenwichtig persoon, waardoor hij/zij een actieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Ieder individu die zijn talenten wil ontdekken en naar boven wil halen, behoort tot de doelgroep. Het grootste deel van onze doelgroep bestaat uit:

• Basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m 8
• Leerlingen van het voortgezet onderwijs, zowel onder- als bovenbouw
• mbo-, hbo- en wo-studenten
• De ouders van de bovengenoemde scholieren en studenten

Website
Voor meer informatie over Stichting Educatief Centrum De IJssel en haar activiteiten kunt u terecht voor Apeldoorn op www.deijsselapeldoorn.nl en voor Almelo www.stichtingdeijssel.nl.

Volg De IJssel Apeldoorn op

facebook
 twitter

Volg De IJssel Almelo op 

facebook
 twitter

Back to Top