Stg. Educatie Centrum CEMIN

in Utrecht

Stichting Cemin is in 2004 opgericht voor de inwoners van Utrecht. Het doel van de organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud. Cemin houdt zich bezig met de ontplooiing en ontwikkeling van voornamelijk allochtone inwoners in Utrecht. Cemin wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en problemen oplossen door preventief te werk te gaan. Stichting Cemin houdt zich onder andere bezig met de begeleiding en ondersteuning van leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs met als doel dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De werkwijze kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid van ouders, docenten en vrijwilligers. Uitgangspunten zijn talentontwikkeling en de zelfontwikkeling van leerlingen.

Geschiedenis
Oorspronkelijk startte dit initiatief met een groep sociaal betrokken studenten die de nood zagen voor betere schoolbegeleiding. Ze hadden zelf ondervonden dat er een tekort was aan (extra) begeleiding evenals aan tutoring van voornamelijk allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Hierdoor liep deze groep sneller achterstanden op en verlieten zij hun school eerder zonder diploma. Het project werd al snel een groot succes en er werden meer organisaties opgericht.

Hier is Cemin er ook een van. Cemin heeft jarenlange ervaring opgedaan in het onderwijs en heeft  verschillende onderwijsactiviteiten georganiseerd en meegeholpen aan allerlei projecten, zoals de Wetenschapsbeurs in NEMO te Amsterdam en Schaaktoernooien in Utrecht.

Doelstellingen
Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar samenleven. Cemin wil met zijn projecten de volgende doelstellingen realiseren:

– Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst, wetenschap, techniek, media en muziek.
– Vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren door bijvoorbeeld cito training of examentrainingen te geven.
– Aanpakken van leerachterstanden door (privé)bijles te geven.
– Maatschappelijke betrokkenheid  van jongeren aan culturele en sociale activiteiten.
– Omvorming van jongeren tot rolmodellen voor andere jongeren.
– Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Hoe?
Onderwijsactiviteiten

– Weekendschool op maat;
– Coaching op maat (Huiswerkbegeleiding);
– CITO & Entree Trainingen;
– Eindexamentrainingen;
– Vakgerichte privélessen;
– JASTIN Academy;
– W2W Maatjesproject;
– Clubactiviteiten.

Sociale activiteiten

– Motiveren van maatschappelijk verantwoordelijk leven;
– Verminderen van schooluitval en tussentijdse studiestaking;
– Diverse leerzame evenementen (wetenschapsfestival, schaaktoernooi).

Ouders

– Seminars zoals hoe omgaan met pubertijd
– Ouderparticipatie

Vrijwilligers

– Motiveren van maatschappelijk verantwoordelijk leven
– Masterclass ‘De ideale docent’ van Cemin

Internationale projecten

– Parents Matter – internationaal project waarbij wordt samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen binnen Europa om de ouderparticipatie te verbeteren. Cemin fungeert hier als voorbeeldinstelling.

Waar?
Utrecht

Wie?
Voor Sichting Cemin werken 25 vrijwilligers die ongeveer 90 leerlingen begeleiden.

Website
Voor meer informatie over Stichting Educatie Centrum CEMIN en haar activiteiten kunt u terecht op www.cemin.nl.

Bijzonderheden
RTV Utrect – U in de Wijk op bezoek bij CEMIN 

Volg CEMIN op Social Media

facebook twitter

Back to Top