Over NPOINT

Nederlands Platform voor Onderwijs, Innovatie en Talentontwikkeling

Nederlands Platform voor Onderwijs, Innovatie en Talentontwikkeling is een samenwerkingsverband tussen zes stichtingen gericht op talentontwikkeling, het ondersteunen van leerlingen bij onderwijs, en het stimuleren van maatschappelijke participatie. De zes partners hebben in totaal 15 onderwijscentra op verschillende locaties in Nederland, waar 400 enthousiaste begeleiders werken met meer dan 1.750 leerlingen per jaar. De onderwijscentra bieden onder andere huiswerkbegeleiding en hulp bij het wegwerken van schoolachterstanden. Ze organiseren ook activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, zoals de roboticaclubs en het wetenschapsfestival.

Het doel van NPOINT is het vergroten van de effectiviteit van de zes partners door samenwerking. NPOINT is belangenbehartiger en spreekbuis. Zij draagt bij aan de activiteiten van de partners door het opleiden en begeleiden van docenten en het ontwikkelen van lesmateriaal. NPOINT stimuleert het maatschappelijk debat over onderwijs- en opvoedingsproblematiek door middel van onderzoek naar deze vraagstukken en het organiseren van conferenties.

NPOINT is opgericht in maart 2011 en is dus een jonge organisatie, maar zij bundelt de meer dan 20 jaar kennis en ervaring van de partners om een positieve bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. NPOINT zet creatieve en innovatieve oplossingen in, gedreven door de inzet van onze ambitieuze vrijwilligers.

Back to Top