Ouderbetrokkenheid

NPOINT hecht grote waarde aan betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen. De ervaring leert dat de schoolprestaties van de leerling verbeteren, wanneer de ouders betrokken zijn bij de educatie van hun kind. Soms weten ouders niet goed wat ze kunnen doen om meer betrokken te raken bij de ontwikkeling van hun kind op school. Voor deze groep ouders organiseert NPOINT, samen met de onderwijscentra, een aantal seminars. Deze seminars geven informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals internetgebruik, voortgezet onderwijs, Cito-toets, puberteit, schoolkeuze en communicatie.

Behalve deze informatieve bijeenkomsten worden nog een aantal activiteiten georganiseerd om ouders te betrekken bij de leerontwikkeling van hun kind. Elk schooljaar bezoeken begeleiders en leden van de directie de leerling en ouders thuis. Bovendien vinden er geregeld voortgangsgesprekken plaats. Ouders blijven zo goed op de hoogte van de ontwikkeling en de voortgang van hun kind op de weekendschool, de huiswerkklas of de bijlesklas.

Daarnaast worden er informele bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn om de ouder te ondersteunen. Denk hierbij aan het uitnodigen van maatschappelijke instanties (GGD, CJG, schooldocenten). Of een vader- of moederochtend waarbij onder het genot van een kopje koffie contacten gelegd kunnen worden. Ouders kunnen zo andere ouders leren kennen, een praatje maken met de begeleiders of leden van de directie. De frequentie van deze informele bijeenkomsten hangt af van de grootte van het leerlingenbestand, maar er wordt gestreefd naar minimaal één bijeenkomst per lesweek.

De betrokkenheid van ouders bij deze informele bijeenkomsten wordt aangemoedigd. Er wordt een oudercontactpersoon aangesteld, die helpt bij het organiseren van bijeenkomsten, informatieavonden en huisbezoeken, en die fungeert als eerste aanspreekpunt voor de ouders. De oudercontactpersoon is vaak zelf ook ouder, en lid van de lokale adviesraad.

Back to Top