logo jastin academy

Wat is JASTIN?
JASTIN is een excellentieprogramma voor leerlingen uit groep zeven en acht van de basisonderwijs, en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. JASTIN biedt leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. De leerlingen kunnen kiezen uit één van de vijf Academy’s, namelijk:

131029-Jastin-08De Leadership Academy is ons excellentieprogramma dat gericht is op leiderschap. Deelnemers ontdekken en versterken hun leiderschapskwaliteiten en gaan daarmee praktisch aan de slag. Dit zijn lessen vol samenwerking, met een focus op: communicatievaardigheden, politieke kennis en reflectie. De lessen van de Leadership Academy, verdeeld in twee modules die na elkaar of los van elkaar aangeboden kunnen worden, hebben een sterke verbinding met de maatschappij.

131029-Jastin-07De Science Academy is een programma op niveau voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen. Een pittig wetenschapsprogramma waarin onderwerpen uit natuurkunde, scheikunde, biologie en wereldoriëntatie elkaar vinden. Een methode van onderzoekend leren biedt de deelnemers een kader voor het doen van hun eigen experimenten. Er wordt veel praktisch (samen) gewerkt, gebaseerd op een stevige theoretische basis. De lessen zijn bedoeld voor gemotiveerde leerlingen met een belangstelling voor de wetenschap als natuurlijk fenomeen.

131029-Jastin-10Tijdens de Media Academy maken de deelnemers kennis met alle facetten van media, online en offline. Hoe betrouwbaar is het Achtuurjournaal? Hoe sociaal is sociale media? Wat is het belang van lichaamstaal bij het overbrengen van een bericht? Deelnemers gaan zelf een mediaproductie ontwerpen en doen ervaring op met verslaggeving en interviewen. De Media Academy is een excellentieprogramma vol mediawijsheid, creativiteit en samenwerking.

Art Academy

De Art Academy is een prikkelende module over kunst & cultuur. Het thema van deze lessenreeks draait om identiteit. Vragen als “wie ben ik?” en “lijken wij op elkaar?” worden op een beeldende manier benaderd. Er wordt behalve met teken- en schildermateriaal ook met fotografie gewerkt. Er is aandacht voor de waarde van kunst en cultuur in onze maatschappij. Eigenheid, creativiteit en de persoonlijke ontwikkelingen van de leerlingen staan centraal in deze Academy.

Language academyDe Language Academy staat nog in zijn kinderschoenen en achter de schermen wordt er hard gewerkt om een divers aanbod te creëren op het gebied van taalontwikkelingen. Wij zijn dan ook op zoek naar talen die niet standaard in het schoolcurriculum te vinden zijn. Daarbij moet worden gedacht aan Russisch, Chinees, Arabisch en Spaans. Hierdoor komen de leerlingen ook in aanraking met talen die misschien wel de toekomst hebben.

Waarom JASTIN?
De prestaties van het Nederlandse onderwijs zijn iets om trots op te zijn. Internationaal vergeleken doen wij het goed, en dat geldt zeker voor onze leerlingen met (risico op) een achterstand. Wij houden bijna al onze leerlingen binnenboord en leiden hen naar een diploma. Het is belangrijk om dat te behouden.

Onze toptalenten presteren echter veel minder goed. Te vaak voelen zij zich niet uitgedaagd op school, vervelen zij zich en presteren zij onder hun kunnen. Er is onvoldoende aanbod van kwalitatief onderwijs voor leerlingen die excellent presteren op school. Ook onze toptalenten verdienen onderwijs dat hen uitdaagt en stimuleert.

Het is tijd voor een duurzame en structurele aanpak die leidt tot ambitieuzer onderwijs. Als JASTIN streven naar een ambitieuze leercultuur, naar onderwijs dat uitdaagt. Daarom bieden wij een kwalitatieve junior universiteit aan voor deze plusleerlingen, waar zij uitgedaagd kunnen worden om de talenten die zij bezitten te vergroten, benadrukken en te verdiepen. Daarbij kunnen de leerlingen uitgebreid kennis maken met onderzoekend leren voor bepaalde vakgebieden.

Als u meer wilt weten over JASTIN kunt u onze website vinden via: www.jastin.nl
U kan ook contact met ons opnemen met onze regionale coördinatoren via het inschrijfformulier.

[blog_listing item_count=”1″ category_name=”JASTIN”]
Back to Top