Deskundigheidsbevordering

NPOINT en haar partners hechten veel waarde aan de hoge kwaliteit van dienstverlening. Om die reden wordt er regelmatig aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers van NPOINT en de onderwijscentra. Minimaal drie keer per jaar vinden seminars en trainingen plaats waar onderwerpen aan bod komen die voor de verschillende medewerkers relevant zijn. Zo krijgen begeleiders en docenten training in onderwerpen als leerlingbegeleiding, onderwijskunde, didactisch lesgeven, leiderschap en communicatie.

De directeur kan zich verder ontwikkelen op het gebied van communicatie, leiderschap, coördinatie/vergadertechniek, netwerken en onderwijskunde. Voor de administrateur worden programma’s ter bevordering van de administratie en boekhouding evenals communicatie ter beschikking gesteld. Coördinatoren bekwamen zich verder in leerlingbegeleiding, didactisch lesgeven, vergadertechnieken, coördinatie en omgangsvormen.

Met deze deskundigheidsbevordering zijn de leerlingen en hun ouders verzekerd van kwalitatief hoogstaande begeleiding.

Back to Top