Weekendschool op Maat (WOM)

het extra duwtje in de rug...

Weekendschool op Maat: het extra duwtje in de rug
Soms hebben leerlingen een extra zetje nodig. Misschien gaat het heel goed op school, behalve met één of twee vakken. Misschien gaat het niet zo goed, en willen ze graag beter presteren. Weekendschool op Maat kan je dan het extra duwtje in de rug geven.

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool krijgen op Weekendschool op Maat extra lessen in de volgende vakken: begrijpend lezen, spelling, rekenen en studievaardigheden. Hierdoor verbeteren leerlingen belangrijke basisvaardigheden. Ze presteren dan ook bij de andere vakken op school beter. Weekendschool op Maat is een goede manier om leerlingen elke week meer onderwijstijd te geven. Meer onderwijstijd is volgens de onderwijsinspectie het beste hulpmiddel om schoolprestaties te verbeteren.

Alle lessen en activiteiten zijn in het Nederlands. Dit stimuleert de taalontwikkeling.

De lessen die je nodig hebt
Het schoolrapport vormt bij Weekendschool op Maat een weerspiegeling van de schoolprestatie van leerlingen. We praten we met de leerling en de ouders of verzorgers over hoe het gaat op school. Hierna maakt de leerling een toets die speciaal bedoeld is om te kijken waar hij/zij goed in is, en waar een beetje hulp nodig is. De leerling kan privéles volgen of klassikaal, afhankelijk van de situatie.

Na het aanmelden van een leerling wordt met een toets en een gesprek bepaald wat het niveau van de leerling is, en waar deze behoefte aan heeft. In het geval van privélessen worden de lessen aangepast aan de behoeften van de leerling. In het geval van groepslessen wordt de leerling geplaatst in een groep met leerlingen van hetzelfde niveau en dezelfde behoeften. Dit zorgt ervoor dat geen leerling achterblijft, of zich gaat vervelen. We streven ernaar dat de groepen niet groter worden dan acht leerlingen. Op die manier is er altijd voldoende aandacht voor elke leerling.

Niet zomaar een leraar
De begeleiders van Weekendschool op Maat zijn studenten van het hbo of de universiteit. Ze geven les omdat ze het leuk vinden en omdat ze leerlingen graag willen helpen. Veel van de leraren hebben zelf vroeger ook op de weekendschool gezeten! Ze weten dus precies hoe ze kunnen helpen met de vakken die als moeilijk worden ervaren.

De begeleiders hebben verschillende opleidingen. Dat betekent dat we de leerlingen kunnen plaatsen bij de begeleider die het meest geschikt is om te helpen. De begeleiders ontvangen een vergoeding voor de onkosten bij Weekendschool op Maat. Ze moeten aan hoge eisen voldoen voordat ze de leerlingen mogen begeleiden. Ze worden geselecteerd door het voeren van intakegesprekken. Als ze eenmaal zijn aangenomen, worden ze door NPOINT getraind in de vaardigheden die nodig zijn om les op maat te geven. Ze krijgen extra training in de vakken die ze geven, en ze leren om te gaan met kinderen. Deze trainingen worden uitgebreid met trainingen voor het lesgeven zelf en het organiseren van de lessen en de activiteiten eromheen.

De kwaliteit van de lessen wordt ook in de gaten gehouden. Van tijd tot tijd vinden lesconsultaties plaats. De les wordt dan bijgewoond door een coördinator die bekijkt of het niveau van de lessen aansluit bij het niveau van de leerlingen, en of de leerlingen de lesstof krijgen die ze nodig hebben. De lessen sluiten daardoor altijd zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de leerlingen.

Niet alleen maar hard studeren!
Is Weekendschool op Maat alleen maar lessen volgen en huiswerk maken? Welnee! Er zijn ook vaak leuke activiteiten, zoals bowlen of een tripje naar een pretpark. Je maakt er vrienden en doet er leuke spelletjes na de lessen.

De leerlingen van Weekendschool op Maat komen er met plezier. Omdat er ook ruimte is voor ontspannende en leuke activiteiten, en omdat onze begeleiders met plezier en passie les geven. Maar de belangrijkste reden dat de leerlingen zo graag naar Weekendschool op Maat komen, is dat ze zelf merken dat hun prestaties op school beter worden. Hun vaardigheden nemen toe, en dat werkt motiverend. Tijdens en na de lessen maken ze nieuwe vrienden. Ze krijgen meer sociale vaardigheden, en hun taalontwikkeling wordt gestimuleerd. De leerlingen leren vaardigheden als plannen en samenwerken, waar ze een hele leven hun voordeel mee kunnen doen.

Weekendschool op Maat helpt
Alle leerlingen van Weekendschool op Maat worden beter op school. We helpen namelijk niet alleen met schoolvakken. We leren ook hoe je je schoolwerk beter aanpakt.

De vooruitgang van leerlingen wordt nauwgezet in de gaten gehouden door middel van niveautoetsen.  De lessen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen, zodat ze zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Dit is te merken aan de prestaties en de werkhouding van de leerlingen. In het schooljaar 2008-2009 heeft Regioplan een onderzoek gedaan naar de werking van Weekendschool op Maat. Uit dit onderzoek bleek dat leerlingen van Weekendschool op maat beter gaan presteren op school, en dat ook hun gedrag verbetert.

Vakken en kosten
De lessen duren drie kwartier. Met een pakket van vier vakken is een leerling één dagdeel per week bezig. De vakkenpakketten kunnen verschillen per onderwijscentrum. Sommige centra bieden bijvoorbeeld extra lessen in taal aan, terwijl andere dat niet doen. De prijzen van Weekendschool op Maat zijn niet op elk centrum gelijk, maar gemiddeld kost een les €10,-. Dit is de helft van wat een commercieel huiswerkinstituut rekent. Neem voor precieze gegevens over vakken en kosten contact op met het onderwijscentrum bij u in de buurt.

Back to Top