Op weg naar het VO

Op weg naar het voortgezet onderwijs...

Voor leerlingen uit groep 8 breekt er een spannende tijd aan: de vertrouwde basisschool wordt verlaten en de leerlingen maken de overgang naar het voortgezet onderwijs. Om deze overgang soepel te laten verlopen, bieden de onderwijscentra de training ‘op weg naar het vo’ aan. Deze training maakt deel uit van het programma ‘Weekendschool op Maat’. In de periode na de Cito-toets kunnen leerlingen van groep 8 in de weekenden een aantal brugklasvakken volgen, als voorbereiding op de middelbare school. Tijdens de training komen wekelijks de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels aan bod.

Op weg naar het vo:
–    voor leerlingen groep 8;
–    in weekenden na Cito-toets;
–    maximaal 8 leerlingen per groep;
–    4 uur les per week.

Back to Top